Passief bouwen

Het eerste uitgangspunt voor een passief gebouwd huis is zoveel mogelijk gebruik maken van zonnewarmte door nauwkeurige oriëntatie en een passend ontwerp. Door toepassing van hoogwaardige isolatie en driedubbel glas in de gebouwschil wordt de warmte binnen gehouden. De gebouwschil dient ook voldoende kierdicht te worden uitgevoerd zodat het ventilatiesysteem optimaal presteert. Een passiefhuis kenmerkt zich door een zeer lage energievraag voor verwarming. Een passief gebouwd huis wordt 24 uur per dag geventileerd en voorzien van verse buitenlucht door toepassing van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning, waarbij de warmte uit de opgewarmde afgevoerde ventilatielucht via een warmtewisselaar wordt overgedragen aan de toegevoerde buitenlucht. Naast deze mechanische ventilatie kan er ten allen tijde een raam open gezet worden wanneer dit wenselijk is.

Een passief gebouwd huis is dus bijzonder comfortabel, maatschappelijk verantwoord door vermindering van CO2 uitstoot, geeft een hoog wooncomfort door betere binnenluchtkwaliteit en voelt behaaglijk door weinig temperatuurverschillen. Een passief gebouwd huis is bovendien economisch verantwoord omdat er tot wel 75% besparing op de energienota kan worden gerealiseerd.

De PHPP is het te gebruiken instrument bij het ontwerpen van een passiefhuis. Deze berekeningsmethode geeft onder andere zeer nauwkeurig het te verwachten energieverbruik, de invloed van de luchtdichtheid en de kwaliteit van het comfort aan en koppelt de resultaten aan duidelijk meetbare prestatie-eisen die in z’n geheel de kwaliteit van het passiefhuis garanderen. BureauHBC heeft specialisten in dienst die voor u een dergelijke PHPP kunnen opstellen en u graag verder begeleiden om een passiefhuis te realiseren. Daadwerkelijke certificering van u woning is mogelijk via de Stichting Passief bouwen. Omwille van deze certificering kunnen wij ook een second opinion (fase 1) uitvoeren, hierbij wordt door ons getoetst of de elders opgestelde PHPP correct en overeenkomstig de richtlijnen is ingevuld.