Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten die BureauHBC aangaat met haar opdrachtgevers is De Nieuwe Regeling 2011 (herzien 2013) van toepassing. Geoffreerde prijzen zijn 2 maanden geldig en exclusief BTW. Daarnaast hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Facturatie wordt wekelijks uitgevoerd door onze administratie.

De Nieuwe Regeling 2011 (Versie herzien 2013)

Voor de door BureauHBC opgestelde producten en berekeningen geldt dat deze gebaseerd zijn op stukken ontvangen van opdrachtgever of zijn/haar architect. BureauHBC is niet verantwoordelijk voor onjuistheden in deze stukken. Indien er gedurende de behandeling van projecten nieuwe stukken beschikbaar komen waaruit blijkt dat er wijzigingen doorgevoerd moeten worden, dan zijn wij genoodzaakt de vooraf overeengekomen prijsaanbieding te herzien.