Nul-op-de-meter en EPV

Een nul-op-de-meter-woning, kortweg NOM-woning, heeft op jaarbasis per saldo een gemiddeld totaal energieverbruik van nul. Het gaat hierbij om alle energieverbruiken die op de energiemeter(s) in de woning zichtbaar zijn. Er wordt dus gerekend met het totale energieverbruik (gebouwgebonden plus gebruikers-gebonden energieverbruik) uitgaande van standaard Nederlandse klimaatcondities en standaard gebruik van de woning door de bewoners.

De uitwerking van deze definitie naar de praktijk is: Op basis van de EPG norm (NEN 7120) moet de woning voor het gebouwgebonden energiegebruik een EPC hebben die kleiner is dan 0,00. Aanvullend daarop heeft de woning een additionele opwekkingscapaciteit voor allerlei huishoudelijke apparatuur. We spreken hier over de zogeheten energiebundel, welke per woningsoort een verschillende inhoud kent. Deze inhoud varieert van 1750 tot 3200 kWh per jaar.

BureauHBC werkt via diverse concepten voor u uit hoe een woning of gebouw energieneutraliteit of nul-op-de-meter kan bereiken. Hierbij houden we alle relevante zaken tegen het licht om zo tot een ideaal uitgangspunt voor het gebouw en de installaties te komen.

Energieprestatievergoeding (EPV)

Verhuurders kunnen een vergoeding van huurders vragen voor nul-op-de-meter-woningen. Ze krijgen dan een deel van hun investeringen terug om van huurwoningen NOM-woningen te maken.

De EPV is een schriftelijke overeenkomst omtrent een betalingsverplichting van de huurder aan de verhuurder. De EPV geldt voor een gegarandeerde energieprestatie van de woonruimte door de verhuurder. Het gaat daarbij om energiezuinigheid én energieleverende voorzieningen aan die woonruimte. Doel is om een vaste vergoeding overeen te komen voor de energieprestatie van een zeer energiezuinige woning. Zo stimuleert de EPV dat woningen energiezuinig gerenoveerd worden.

Wil de verhuurder dat u een EPV betaalt voor uw sociale-huurwoning? Dan moet de woning zeer goed geïsoleerd zijn. Het huis moet ook gemiddeld net zoveel energie produceren als verbruiken. De woning wekt bijvoorbeeld energie op met zonnepanelen. De verhuurder moet aantonen dat de huurwoning voldoet aan de eisen voor een EPV.

Woont u in een zeer zuinige woning en betaalt u een EPV? Dan krijgt u nog steeds een rekening van uw energieleverancier. U betaalt namelijk altijd vastrecht voor de aansluiting op het elektriciteitsnet. Gebruikt u meer energie dan uw woning opwekt? Dan betaalt u bij voor het extra gebruik. Gebruikt u minder, dan krijgt u geld terug.