Energieneutraal bouwen

Energieneutraal bouwen heeft de toekomst. In de komende jaren gaat Nederland steeds energiezuiniger bouwen, tot vrijwel energieneutraal in het jaar 2020. Dat ligt vast in Europees en Nederlands overheidsbeleid. In Nederland kennen we op dit moment de BENG (bijna energieneutrale gebouwen) richtlijn, welke door middel van 3 indicatoren aangeeft of er voldaan wordt aan de toekomstige eisen. Zeer energiezuinig en energieneutraal bouwen biedt nu al een marktvoordeel ten opzichte van standaard nieuwbouw. Ook bij renovaties leveren vergaande energiebesparingsmaatregelen belangrijke voordelen op. Woningen en gebouwen kunnen de concurrentie weer aan en de huisvestingskosten blijven betaalbaar voor de gebruiker.

Energieneutrale woningen en gebouwen kunnen op verscheidene manieren tot stand komen. De eerste uitdaging is te allen tijde de energievraag te beperken. Hierdoor kan de resterende energievraag gemakkelijk met duurzame bronnen worden ingevuld. Uiteraard zijn, naast een optimale gebouwschil, de installaties erg belangrijk. Deze zijn namelijk verantwoordelijk voor de eigenlijke CO2-uitstoot welke afhankelijk is van de energiedrager (zoals elektriciteit of aardgas). Het meest voor hand liggend is een zogeheten all-electric uitgangspunt waarbij zonnepanelen zorgen voor de productie van voldoende elektriciteit.

energieneutraal bouwen

tags: energieneutraal bouwen