Duurzaam bouwen

Duurzame woningen en gebouwen zijn vaak gezonder voor bewoners en gebruikers. Ook zijn ze energiezuiniger en beter voor het milieu dan traditionele woningen en gebouwen. Duurzaam bouwen betekent dat gebouwen ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het gaat daarbij niet enkel om energiebesparing. Ook het gebruiken van duurzame materialen, een gezond binnenmilieu, verantwoord watergebruik en hergebruik van materialen na sloop zijn belangrijke items voor een duurzaam gebouw.

Duurzaam bouwen zet aan tot innovatie en productontwikkeling. Producten die nu standaard gebruikt worden zijn ontwikkeld vanuit duurzaam denken, bijvoorbeeld verven met minder schadelijke stoffen. Ook op het gebied van energiebesparing is sprake van innovatie. De industrie ontwikkelde onder andere zuinige HR-verwarmingsketels en ventilatiesystemen. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van duurzame energie door de inzet van warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen.

Het is soms lastig om vast te stellen hoe duurzaam een gebouw is of wordt. Er zijn veel verschillende definities van duurzaam bouwen. Daarom is er een bepalingsmethode waarmee de milieuprestatie van een gebouw gemeten kan worden, te weten de Bepalingsmethode milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken. Met deze bepalingsmethode en de bijbehorende materialendatabase kunnen de milieueffecten van het materiaalgebruik bij het bouwen en beheren van een gebouw berekend worden. We spreken hier dan van een MPG-berekening, ofwel Milieu Prestatie Gebouw. BureauHBC helpt u graag om tot een werkelijk duurzaam bouwplan te komen.